SZwerk http://actueel.internetwerkt.nl/nu-actueel/ SZwerk Mon, 24 Nov 2014 13:08:41 +0000 Parteibuch Aggregator 0.5.2 nl Pirate license Kamerstukken SZW: Kamerbrief afwikkeling voorschotten SOG http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-afwikkeling-voorschotten-sog.html Mon, 24 Nov 2014 13:08:41 +0000 Kamerstukken SZW http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-afwikkeling-voorschotten-sog.html Kamerstukken SZW: Kamerbrief motie kostendelersnorm, motie maximeren bijstandsuitkering en vakantie in de WWB http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-motie-kostendelersnorm-motie-maximeren-bijstandsuitkering-en-vakantie-in-de-wwb.html Mon, 24 Nov 2014 10:37:35 +0000 Kamerstukken SZW http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-motie-kostendelersnorm-motie-maximeren-bijstandsuitkering-en-vakantie-in-de-wwb.html Kamerstukken SZW: Kamerbrief consequenties invoering twee-woningen-regel Anw http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-consequenties-invoering-twee-woningen-regel-anw.html Mon, 24 Nov 2014 10:37:34 +0000 Kamerstukken SZW http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-consequenties-invoering-twee-woningen-regel-anw.html CRvB rechtspraak: Ongelijke behandeling door Defensie bij beoordeling reiskostenaanvraag http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Ongelijke-behandeling-door-Defensie-bij-beoordeling-reiskostenaanvraag.aspx Mon, 24 Nov 2014 09:44:30 +0000 CRvB rechtspraak http://www.rechtspraak.nl/_layouts/feed.aspx?xsl=1&web=/Organisatie/CRvB/Nieuws&page=9b9a84e6-5a5c-4103-a457-c15faaff258d&wp=4b68c400-6dcd-405a-8813-6b7b04092a8e http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Ongelijke-behandeling-door-Defensie-bij-beoordeling-reiskostenaanvraag.aspx CRvB rechtspraak: Eerste uitspraak CRvB over aangescherpt boeteregiem sociale zekerheid http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Eerste-uitspraak-CRvB-over-aangescherpt-boeteregiem-sociale-zekerheid-.aspx Mon, 24 Nov 2014 09:44:29 +0000 CRvB rechtspraak http://www.rechtspraak.nl/_layouts/feed.aspx?xsl=1&web=/Organisatie/CRvB/Nieuws&page=9b9a84e6-5a5c-4103-a457-c15faaff258d&wp=4b68c400-6dcd-405a-8813-6b7b04092a8e http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Eerste-uitspraak-CRvB-over-aangescherpt-boeteregiem-sociale-zekerheid-.aspx Kamerstukken VWS: Kamerbrief over het rapport 'Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg' http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-over-het-rapport-voorkomen-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-jeugdzorg.html Mon, 24 Nov 2014 09:18:31 +0000 Kamerstukken VWS http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-over-het-rapport-voorkomen-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-jeugdzorg.html Kamerstukken VWS: Kamerbrief met nadere memorie van antwoord Wet Vergroten Investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/21/nadere-memorie-van-antwoord-wet-vergroten-investeringsmogelijkheden-in-de-medisch-specialistische-zorg.html Mon, 24 Nov 2014 09:18:30 +0000 Kamerstukken VWS http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/21/nadere-memorie-van-antwoord-wet-vergroten-investeringsmogelijkheden-in-de-medisch-specialistische-zorg.html Divosa nieuwsberichten: Tekst en uitleg over onderdelen Participatiewet en WWB-maatregelen http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/tekst-en-uitleg-over-onderdelen-participatiewet-en-wwb-maatregelen Mon, 24 Nov 2014 08:48:54 +0000 Divosa nieuwsberichten http://www.divosa.nl/actueel/nieuws http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/tekst-en-uitleg-over-onderdelen-participatiewet-en-wwb-maatregelen CBS Arbeid en sociale zekerheid: Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82822NED&LA=nl Mon, 24 Nov 2014 07:20:33 +0000 CBS Arbeid en sociale zekerheid http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path=%2fnl-NL%2fmenu%2fthemas%2farbeid-sociale-zekerheid%2f&Theme=Arbeid+en+sociale+zekerheid http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82822NED&LA=nl CBS Arbeid en sociale zekerheid: Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht, leeftijd http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82215NED&LA=nl Mon, 24 Nov 2014 07:20:32 +0000 CBS Arbeid en sociale zekerheid http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path=%2fnl-NL%2fmenu%2fthemas%2farbeid-sociale-zekerheid%2f&Theme=Arbeid+en+sociale+zekerheid http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82215NED&LA=nl CBS Arbeid en sociale zekerheid: Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst, onderwijs, aandoening http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82216NED&LA=nl Mon, 24 Nov 2014 07:20:31 +0000 CBS Arbeid en sociale zekerheid http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path=%2fnl-NL%2fmenu%2fthemas%2farbeid-sociale-zekerheid%2f&Theme=Arbeid+en+sociale+zekerheid http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=82216NED&LA=nl Binnenlands Bestuur:: Gemeenten weten niet wat ze willen met wijkteams http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-weten-niet-wat-ze-willen-met-wijkteams.9453203.lynkx Sun, 23 Nov 2014 09:00:40 +0000 Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-weten-niet-wat-ze-willen-met-wijkteams.9453203.lynkx CPB - Algemeen: Workshop over Belastingen en Arbeidsparticipatie, 27 november 2014, uitnodiging voor journalisten http://www.cpb.nl/persbericht/3215290/workshop-over-belastingen-en-arbeidsparticipatie-27-november-2014-uitnodiging-vo Sat, 22 Nov 2014 19:09:23 +0000 CPB - Algemeen http://www.cpb.nl/rss/algemeen.xml http://www.cpb.nl/persbericht/3215290/workshop-over-belastingen-en-arbeidsparticipatie-27-november-2014-uitnodiging-vo Binnenlands Bestuur:: ‘Rechter krijgt het druk na 1 januari’ http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rechter-krijgt-het-druk-na-1-januari.9453201.lynkx Sat, 22 Nov 2014 08:29:27 +0000 Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rechter-krijgt-het-druk-na-1-januari.9453201.lynkx Kamerstukken SZW: Beantwoording Kamervragen over "het buigen van de kunstwereld voor islamitische radicalen" http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/21/beantwoording-kamervragen-over-het-buigen-van-de-kunstwereld-voor-islamitische-radicalen.html Fri, 21 Nov 2014 17:35:05 +0000 Kamerstukken SZW http://www.rijksoverheid.nl/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/21/beantwoording-kamervragen-over-het-buigen-van-de-kunstwereld-voor-islamitische-radicalen.html